FORGOT YOUR DETAILS?

Liefde = Tyd

by / Tuesday, 26 February 2013 / Published in Esre Ackermann

Daar is baie en gekompliseerde redes vir al die huweliksongeluk wat bestaan. Een van die hoofredes is baie keer die volgende: deur die jare het die man en vrou nie genoeg tyd aan mekaar afgestaan nie. Hulle het mekaar iewers langs die pad verloor al woon hulle saam in een huis en al slaap hulle selfs saam in een kamer. Dit kan so maklik met elkeen van ons gebeur.

Hoekom gebeur dit?

Kom ons begin by die begin… Dit is mos die groot stap, ons noem dit die eerste troudag, soveel effort word daarvan gemaak, dit is ‘n groot dag sê ons. Wat meer belangerik is is die laaste dag, ek en my maat het besluit ons wil ‘n wonderlike laaste dag saam hê! Dit is net moontlik met deursetting en kommunikasie, dit bou mekaar en ons as eenheid, ek gebruik Dare2share kommunikasie kaarte…

Wat in baie huwelike gebeur‚ is dat mense nie genoeg aan hulle huwelike bou nie. Iets wat baie onverstandig is. Nog iets wat baie onverstandig is‚ is om so ingesleep te word in die eise van die gejaagde moderne lewe‚ dat jy begin om jou lewensmaat – en later jou gesin – af te skeep en aan ander sake‚ soos beroepsverpligtinge‚ voorrang te gee. Baie mense is nie bestand teen die druk wat vanuit die beroepsituasie op hulle uitgeoefen word nie. Beide man en vrou werk gewoonlik‚ en daar word meedoënlose eise aan hulle gestel. As elkeen dan nog sy eie‚ uiteenlopende beroepsbelange het‚ jaag hulle dikwels by mekaar verby en begin mekaar afskeep.

Uit navorsing het dit duidelik geword dat die meeste mense in veral hoë bestuursposisies‚ magteloos voel om nee te sê vir die byna bomenslike eise wat aan hulle gestel word. En dit het ’n baie negatiewe invloed op huwelike. In onlangse steekproewe kon slegs 13 uit 100 mense in bestuursposisies byvoorbeeld sê dat hulle gelukkig getroud is.

Na ’n uitputtende beroepsdag is jy dikwels gereed om jou eie opgekropte spanning en moegheid by die huis uit te haal om so ontslae te raak van ’n klomp frustrasies. Buitendien laat ’n gejaagde program vol stres dikwels min tyd oor om rustig saam te ontspan of ontspanne met mekaar te kommunikeer. Daarom moet ’n mens betyds voorsorg tref om die tipiese moderne slaggate te vermy.

Dit gaan doelbewuste deursetting kos om by mekaar se harte uit te kom, die lewe is meer as om te prioriseer en te fasiliteer dit is bedoel om volluit te leef. Dare2share kommunikasie kaarte maak dit makliker en so sonder inspanning kan julle doelgerig begin gesels en saam groei.

Gaan maak ‘n draai op www.dare2share.co.za

TOP