FORGOT YOUR DETAILS?

Liefdevolle onderdanigheid en onderdanige liefde

by / Tuesday, 26 February 2013 / Published in Esre Ackermann

Husbands, go all out in your love for your wives, exactly as Christ did for the church—a love marked by giving, not getting. Christ’s love makes the church whole. His words evoke her beauty. Everything he does and says is designed to bring the best out of her, dressing her in dazzling white silk, radiant with holiness. And that is how husbands ought to love their wives. They’re really doing themselves a favor—since they’re already “one” in marriage. (Eph 5:22-28 MSG)

Die opskrif bokant alles wat Paulus oor hierdie sake te sê het‚ is: “Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig.” En as ek dan hierdie gedeelte reg verstaan‚ behoort ’n huwelik die simbool te wees van die verhouding tussen Christus en sy kerk. Ek glo dat trou in ’n huwelik die weerspieëling is van God se trou in hierdie wêreld. Waar huwelike hierdie trou vertoon‚ is dit ook vir hulle wat daar buite staan‚ ’n wonderlike aanmoediging om te kom deel in die vreugde van ’n huwelik wat gebou is op God se trou.

Dit beteken dat ek en jy opnuut sal moet aandag gee aan ons huwelikslewe. Ons sal die gesindheid van Christus daarin moet openbaar. Ons sal in ons daaglikse verhoudings moet wys ons glo dat ons saam onder die heerskappy van die Here staan. En Hy is die Een wat sy lewe vir ons afgelê het sodat ons sy bruid kon word. Dís getrouheid. Dit is wat by die huwelik hoort.

Wat beteken dit as vroue tot onderdanigheid aangespoor word? Sou dit beteken dat Paulus eintlik maar die vrou sien as die slaaf en ondergeskikte terwyl die man die alleenheerser in die huis moet wees?

“NEE!”

Hoewel daar ’n duidelike rolverdeling in hierdie gedeelte tussen man en vrou na vore tree‚ is dit ’n gelykwaardige verhouding. Hoekom sê ons so? Omdat hier staan “soos julle aan die Here onderdanig is.” Die verwysing na die verhouding tussen Christus en sy gemeente maak dit nog duideliker dat die vrou nie hier as ’n slaaf van die man gesien word nie. Die gemeente is immers nie die slaaf van Christus nie‚ maar sy bruid wat vrywillig en met blydskap reageer op die Bruidegom se liefde deur aan Hom onderdanig te wees.

Verstaan die Vader se hart oor julle huwelik, maak seker dat julle altyd in eenheid is in gelyke verantwoordelikheid, so elkeen het die verantwoordelikheid om by sy/haar maat se hart uit te kom, om ook in eenheid te bly met mekaar is daar dus net een uitweg VERHOUDING daar is geen ander manier as kommunikasie nie!

Kontak vandag nog www.dare2share.co.za, Esré Ackermann en reel jou konsultasie!

TOP